Зошто ЕДС

  • Бидејќи нудиме квалитетна и беспрекорна услуга
  • Бидејќи сме единствена македонска компанија со развиена мрежа за снабдување
  • Бидејќи нудиме најповолни понуди, со цени во просек пониски за 25% од досегашните
  • Бидејќи имаме најголем пазарен удел кај средните и големите компании
  • Бидејќи имаме искуство со набавка на струја на слободниот пазар
  • Бидејќи единствените лиценцирани брокери на берзата за струја се дел од тимот на ЕДС
  • Бидејќи ЕДС е членка на меѓународната берза за набавка на струја, со што компаниите и домаќинствата кои набавуваат струја од нашата компанија ќе бидат сигурни во договорената цена и квалитетот на испораката