Менаџмент на EДС

Јанис Јанопулос

Главен Извршен Директор. Магистер по бизнис администрација, со преку 15 години искуство во областа на развој на бизниси во компетитивни индустрии, продажба и креирање на маркетинг стратегии.

Илијас Тсоукалас

Главен Финансиски Директор. Магистер на економски науки, со преку 20 години искуство во областа на менаџирање со капитал, буџетирање и контрола, финансиски надзор и инвестициони банки.

Слободанка Деспотовска

Раководител на Сметководство. Лиценциран овластен сметководител со повеќе од 15 години искуство во сметководство и финансии. Дипломиран економист.

Кети Аврамовска

Раководител на Backoffice оддел. Магистер по економија со повеќе од 25 години искуство во делот на економија и финансии.

Златко Черепналкоски

Раководител на Retail оддел. Дипломиран електроинженер со повеќе од 30 години искуство во полето на електрична енергија, IT, консалтинг, и инвестициско банкарство.

Зоранчо Стумбов

Раководител на IT оддел. Дипломиран електроинженер со повеќе од 6 години искуство во делот на IT и компјутерски науки.

Крумислав Рафајловски

Раководител на Trade оддел. Сертифициран трговец на електрична енергија. Дипломиран на отсек Финансиски Менаџмент со повеќе од 6 години искуство во полето на трговија со струја и банкарство.

Димитар Ивановски

Раководител на Правен оддел. Магистер по право со повеќе од 10 години искуство во полето на енергетско право и компаниско право.