Контакт

Енерџи Деливери Солушнс ЕДС АД

Столтенбергова 4

1000 Скопје, МАКЕДОНИЈА

Тел: (02) 5514100

eds.mk

info@eds.mk

За понуди за снабдување со електрична енергија, Ве молиме испратете барање на: struja@eds.mk