Koнтакт

Контакт

Енерџи Деливери Солушнс ЕДС АД

Булевар Св. Климент Охридски, 30

1000 Скопје, МАКЕДОНИЈА

Тел: (02) 5514100

www.eds.mk

info@eds.mk